02 Grid

Zdrojové CSS: /src/css/atoms/_grid.scss

Desktop grid

Základní definice řádku je class div.grid
Základní definice sloupce je class div.grid__cell
Základní definice šířky sloupce je class .size--l--1-12. Kdy l je definice breakpointu (l - desktop, m - tablet, s - mobil landscape, xs - mobil portrait) a následující dvojčíslí je zlomek (v příkladu je to 1/12).
Od šířky 1200px je mezera mezi sloupci 30px oproti standardní 20px.
Desktop má dvanáctisloupcový grid. Prefix L (size--l--*, push--l--*, pull--l--*). Tento grid se používá od šířky 1000px.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
6
6
7
5
8
4
9
3
10
2
11
1
12

Tablet

Tablet má čtvrtinový grid. Prefix M (size--m--*, push--m--*, pull--m--*). Tento grid se používá od šířky 700px. Existují dva gridy - 12 sloupcový, který funguje stejně jako výše a 4 sloupcový, pro který je připravena ukázka.

1
1
1
1
2
2
3
1
4

Mobile landscape

Mobil landscape má polovinový grid. Prefix S (size--s--*, push--s--*, pull--s--*). Tento grid se používá od šířky 480px.

Pro tento grid se používají pouze poloviny.

1
1
2

Mobile portrait

Mobil portrait má polovinový grid. Prefix xs (size--xs--*, push--xs--*, pull--xs--*). Tento grid se používá od šířky 0px.

Pro tento grid se používají pouze poloviny.

1
1
2

Posouvání sloupců

K přesouvání sloupců slouží classy .push--*--* a .pull--*--*. První hvězdička je definice breakpointu (l - desktop, m - tablet, s - mobil landscape, xs - mobil portrait) a následující hvězdička je zlomek šírky gridu (1/12, 1/4, 1/2).

Desktop grid - První v kódu
Desktop grid - Druhé v kódu
Tablet grid - První v kódu
Tablet grid - Druhé v kódu
Mobile landscape - První v kódu
Mobile landscape - Druhé v kódu
Mobile portrait - První v kódu
Mobile portrait - Druhé v kódu

Vertikální zarovnání

Standradní zarovnání je nahoru. Další možností je zarovnání na střed (.grid--middle) nebo spodní okraj (.grid--bottom) - tyto třídy se vkládají na .grid.

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sed officiis facere veniam, commodi asperiores tempore, quia cum laboriosam molestiae impedit ut optio vero natus beatae nobis maiores magni neque vitae? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sed officiis facere veniam, commodi asperiores tempore, quia cum laboriosam molestiae impedit ut optio vero natus beatae nobis maiores magni neque vitae?
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sed officiis facere veniam, commodi asperiores tempore, quia cum laboriosam molestiae impedit ut optio vero natus beatae nobis maiores magni neque vitae? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sed officiis facere veniam, commodi asperiores tempore, quia cum laboriosam molestiae impedit ut optio vero natus beatae nobis maiores magni neque vitae?
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sed officiis facere veniam, commodi asperiores tempore, quia cum laboriosam molestiae impedit ut optio vero natus beatae nobis maiores magni neque vitae? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sed officiis facere veniam, commodi asperiores tempore, quia cum laboriosam molestiae impedit ut optio vero natus beatae nobis maiores magni neque vitae?

Horizontální zarovnání

Standradní zarovnání je doleva. Další možností je zarovnání na střed (.grid--center) nebo doprava (.grid--right) - tyto třídy se vkládají na .grid.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bez mezer

K resetu mezer mezi sloupci slouží modifikátor .grid--nogutter, který se přidává na .grid

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1