17 Embed video

Default

Funguje jak pro YouTube/Vimeo video (v podstatně jakýkoliv iframe), tak i pro HTML5 video tag.

Lze vložit jakkoli do gridu a video se proporčně zmenší.