06 Gulp tasky

Popis tasků

Gulp tasky jsou v adresáři tasks a jsou psány v CoffeeScriptu stejně jako JavaScripty projektu. Gulp tasky slouží ke kompletnímu nastavení devstacku. Jmenovitě:

 • browserSync.coffee - díky tomuto tasku se bude automaticky refreshovat browsery
 • build.coffee - spouští sekvenci pro sestavení celého webu (obrázky, skripty, styly, ...)
 • clean.coffee - vymazání složky web
 • coffee-main.coffee - task pro coffee script
 • compress.coffee - task pro zazipování obsahu exportované složky
 • config.json - konfigurační soubor
 • copy-images.coffee - taks pro kopírování obrázků
 • copy-js.coffee - task pro kopírování JS
 • copy-root.coffee - task pro kopírování souborů z root složky, které se nijak dále nezpracovávají (nekompilují)
 • default.coffee - defaultní task, který se spustí po příkazu gulp. Tento task spustí tasky build a watch
 • export.coffee - task, který zminifikuje projekt a navíc vytvoří zip archiv s aktuálním datem
 • iconfont.coffee - task pro generování icon fontů
 • imagemin.coffee - task minifikace obrázků
 • min.coffee task, který vše zminifikuje
 • minwatch.coffee - task, který vše zminifikuje a spustí navíc task watch
 • php2html.coffee - task pro generování PHP do HTML
 • sass.coffee - task pro preprocesor sass
 • spritepacker-retina.coffee task pro generování retina spritů
 • spritepacker.coffee - task pro generování spritů
 • watch.coffee - nastaví sledování změny souborů a spouštění korespondujících tasků
 • webpack.coffee - task pro sestavování javascriptu a jeho závislostí