02.07 Boxy – Kód

Zdrojové CSS: /src/css/molecules/box/_code.scss

Defaultní

Výchozí molekula pro ukázky kódu. V našich ukázkách navíc používáme highlighter highlight.js, který je linkován úplně na konci před uzavíracím tagem body. Do elementu code je potřeba vkládat escapovaný kód.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
	<h1>My First Heading</h1>
	<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>