03.01 Menu - Postranní menu

Zdrojové CSS: /src/css/molecules/menu/_side.scss
Zdrojové JS: /src/js/components/menuSide.coffee

Defaultní

Výchozí molekula pro menu umístěné někde v postranním sloupci. Slouží hlavně pro výpis podkategorií z hlavního menu.

V menu je připraveno rozklikávání, které je obsluhováno JavaScriptem. Klikem na .menu-side__toggle se toggluje class is-open na obalujícím .menu-side__item.with-subitem a tím se rozbalují subpoložky. Pokud chceme mít některou položku rozevřenou při otevření, pak musíme tyto classy ručně přidat – ukázka na příkladu u položky Menu item 3

Položky také vůbec nemusí rozklikávat a lze použít standardní vypsání. Pro toto stačí odstranit všechny classy .with-subitem a všechny elementy .menu-side__toggle.

Aktivní položka se vytvoří přidáním modifikátoru is-active na menu-side__link.