01.03 Hlavičky - minimální

Zdrojové CSS: /src/css/organism/_header-min.scss

Defaultní

Výchozí organismus s minimalizovanou hlavičkou. Slouží pro něj div.header-min a je určen pro spřízněné weby nad hlavičku.

Každá barevná varianta je připravena ve dvou provedení. Jednou se zarovnáním obsahu na střed containeru a jedna od kraje ke kraji. Pro naši ukázku byl mezi tyto ukázky umístěn element br pro odsazení.

Pro ušetření requestů je logo řešeno pomocí inline svg.


Inverzní

Tento organismus vychází z defaultního organismu. Navíc je na .header-min přidán modifikátor header-min--inverse, který obarví hlavičku do bílé barvy.

Pro nasimulování byla tato hlavička obalena do molekuly s pozadím.

Tmavá

Tento organismus vychází z defaultního organismu. Navíc je na .header-min přidán modifikátor header-min--dark, který obarví hlavičku do černé barvy.

Pro nasimulování byla tato hlavička obalena do molekuly s pozadím.