Právnická fakulta

Masarykova univerzita


Veveří 158/70
611 80 Brno
bud. C/02013

Telefon: 549 49 1545
E-mail: dekan@phil.muni.cz
WWW: http://phil.muni.cz/dekan
DIČ: CZ00216224
IČ: 00216224
ID schránky: 9tmj9e4

PrF byla opakovaně zvolena nejlepší právnickou fakultou v ČR. Jen v loňském roce otevřela na 20 dovednostních předmětů, které propojují teorii a praxi a absolventům slibují lepší uplatnění. Kromě tradičních právních oblastí se studenti věnují například problematice kyberstalkingu nebo vztahu soudnictví a médií.