02.12 Boxy - Galerie

Zdrojové CSS: /src/css/molecules/box/_gallery.scss

Defaultní

Výchozí molekula s galerií. Galerie se skládá pomocí atomu gridu a atomu image. Díky použití gridu lze vytvořit libovolnou mřížku.

Bez odsazení

Příklad použití bez mezer. Vychází z dokumentace gridu.

Menší galerie s mezerami

Příklad použití v zanořeném gridu pro odsazení galerie. Vychází z dokumentace gridu.