02.14 Boxy – Události

Zdrojové CSS: /src/css/molecules/box/_event.scss

Defaultní

Komponenta události je pouze .box-event. V našem případě ji zanořujeme do molekuly rozcestníku, který slouží k výpisu více vizitek za sebou.

Tato komponenta využívá atom datebox pro zobrazení kalendáře a atom meta pro zobrazní doplňujících informací.

Defaultní s jinou pozicí kalendáře

Komponenta vycházející z defaultní komponenty – pouze je zobrazen kalendář na straně. Takovou komponentu vytvoříme pomocí modifikátoru box-event--side na .box-event

Defaultní s pozadím

Komponenta vycházející z defaultní komponenty – pouze je přidáno pozadí. Takovou komponentu vytvoříme pomocí modifikátoru box-event--highlighted na .box-event

Detail události

Komponenta pro naformátování detailu události.

Tato komponenta využívá molekuly ikonkový seznam a tlačítka.

Interaktivní výstava k 140. výročí časopisu Komenský

  • 2. – 26. 6. 2016
  • 9:00 – 16:00
  • Knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
    Poříčí 538/31

Časopis Komenský, vydávaný Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, slaví 140 let. Nejstarší pedagogické periodikum v České republice připravilo k tomuto výročí interaktivní výstavu, kterou si můžete prohlédnout od 2. do 30. března v knihovně Pedagogické fakulty MU. Vernisáž výstavy začne 2. března v 15 hodin.

Stáhnout do kalendáře

Detail události s mapou

V tomto případě nejde o nic jiného, než zanoření komponenty s detailem události do jedné buňky atomu gridu a do druhé buňky vložení molekuly s mapou.

Interaktivní výstava k 140. výročí časopisu Komenský

  • 2. – 26. 6. 2016
  • 9:00 – 16:00
  • Knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
    Poříčí 538/31

Časopis Komenský, vydávaný Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, slaví 140 let. Nejstarší pedagogické periodikum v České republice připravilo k tomuto výročí interaktivní výstavu, kterou si můžete prohlédnout od 2. do 30. března v knihovně Pedagogické fakulty MU. Vernisáž výstavy začne 2. března v 15 hodin.

Stáhnout do kalendáře

Načítám mapu…

Ukázka kombinace s pozadím, napisem, tlačítkem a utilitami pro dostylování

Na tomto příkladu se ukazuje kombinace boxu s pozadím, util class z SK mini frameworku, tlačítek, molekuly pro výpis a defaultní molekuly události.

Ukázka jak poskládat kalendář akcí


Listopad 2016

Prosinec 2016