04.02 Rozcetníky – Jednoduché

Zdrojové CSS: /src/css/molecules/crossroad/_links.scss

Použití ve sloupcích

Molekula vycházející z defaultní molekuly, která navíc obsahuje modifikátory na .crossroad-links dle potřeby zarovnání na sloupce:

Desktop
.crossroad-links--size--l--2-12 – Šestiny
.crossroad-links--size--l--3-12 – Čtvrtiny
.crossroad-links--size--l--4-12 – Třetiny
.crossroad-links--size--l--6-12 – Poloviny

Tablet
.crossroad-links--size--m--1-4 – Čtvrtiny
.crossroad-links--size--m--2-4 – Poloviny

Mobile Landscape
.crossroad-links--size--s--1-2 – Poloviny

Mobile Portrait
.crossroad-links--size--xs--1-2 – Poloviny

Funguje na stajném principu jako atom gridu, lze určovat breakpoint (l, m, s, xs), pro který se má použít určitý počet sloupců a počet sloupců dle předchozí definice.

Typ 2

Molekula vycházející z defaultní molekuly. Odkazy jsou navíc zvýrazněné a mají krátký popisek. O zobrazení se stará modifikátor crossroad-links--type-2 na .crossroad-links. Také lze používat v gridu a ve sloupcích.

Typ 3

Molekula vycházející z defaultní molekuly. Odkazy jsou za sebe skládané inlinově s odsazením. O zobrazení se stará modifikátor crossroad-links--type-3 na .crossroad-links.

Typ 3

.crossroad-links--type-3 modifikátor. S automatickou šířkou.

Typ 4

Molekula vycházející z defaultní molekuly. Trošku sofistikovanější molekula s nadpisem, odkazy a popiskem. O zobrazení se stará modifikátor crossroad-links--type-4 na .crossroad-links a jiná struktura HTML.