02.24 Zvýrazněný box s nadpisem

Zdrojové CSS: /src/css/molecules/box/_woksplaces.scss

Default

Slouží k vytvoření zvýrazněného boxu s nadpisem. Do obsahu se může vložit "jakýkoliv" obsah.

Nadpis sekce

Obsah boxu - Grid, výpis, boxy apod.

Nadpis druhé sekce

Obsah boxu - Grid, výpis, boxy apod.

Ukázka použití

Vychází z defaultní molekuly a uvnitř je použita molekula jednoduchého výpisu v gridu.